herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

24 wrz
2020

OSP KRZYWIN Z 90% DOFINANSOWANIEM W RAMACH PROGRAMU MAŁY STRAŻAK

24 września br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zostały podpisane i przekazane umowy dofinansowania w ramach III edycji Programu Mały Strażak ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wśród 22 jednostek, które otrzymały dofinansowanie Gmina Widuchowa miała swoją reprezentację. Bezzwrotną dotację w ramach zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „Mały Strażak” - 2020” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinie.
Strażacy otrzymają dofinansowanie w wysokości 11 254,50 zł, co stanowi 90% kosztów zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia.
Całkowita wartość to 12 505,00 zł, w tym 1 250,50 zł wkładu własnego OSP Krzywin.

czytaj więcej


24 wrz
2020

NIEWYBUCHY I NIEWYPAŁY - CO ROBIĆ?

Wielu mieszkańców spędza czas na wędrówkach po lesie np. w poszukiwaniu grzybów. Jednak w trakcie takiej aktywności można natknąć się na pozostałości działań wojennych w postaci niewypałów i niewybuchów.

Co wtedy zrobić?
Gdzie zadzwonić?

❌ Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy w praktyce jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe

❌ Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów/ amunicji/ podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!

czytaj więcej