herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

25 sty
2021

INFORMACJA O TERMINIE, MIEJSCU ORAZ PRZEDMIOCIE OBRAD XXV SESJI RADY GMINY WIDUCHOWA VIII KADENCJI

W dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się XXV Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Widuchowa.
W oparciu o art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa zarządził przeprowadzenie obrad w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

czytaj więcej