herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

17 kwi
2019

WKRÓTCE OTWARCIE PUNKTU POCZTOWEGO W BUDYNKU URZĘDU GMINY W WIDUCHOWEJ

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Wójt Anna Kusy - Kłos podpisała umowę dzierżawy pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, w którym zostanie utworzony Punkt pocztowy.  Umowa została podpisana na okres 5 lat. Wkrótce po uzyskaniu informacji o zaprzestaniu działalności agencji pocztowej w Widuchowej Wójt Anna Kusy - Kłos zwróciła się do Poczty Polskiej z prośbą o utworzenie Punktu Pocztowego i zaproponowała na jego siedzibę jedno z pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Aby spełnić warunek naszego partnera Rada Gminy w dniu 17 stycznia 2019 r. podjęła stosowną uchwałę i wyraziła zgodę na dzierżawę pomieszczenia biurowego na okres powyżej 3 lat. Ostatecznie ustalono satysfakcjonujące obie strony warunki umowy. Wyposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt i przystosowanie do pracy potrwa jeszcze kilka dni. Mamy nadzieję, że mieszkańcy nie będą długo czekać i już niebawem nowy Punkt Pocztowy rozpocznie działalność.

czytaj więcej


17 kwi
2019

RUSZA MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WIDUCHOWEJ. UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA

We wtorek 16 kwietnia 2019 r. Wójt Anna Kusy Kłos podpisała w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa umowę na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej". Wykonawcą inwestycji będzie  firma ECOL - UNICON Sp. z o. o. z Gdańska. Koszt inwestycji to kwota 6.143.850,00 złotych. Modernizacja oczyszczalni ścieków będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.970.000,00 zł.

Zadanie powinno zakończyć się w bieżącym roku, dlatego przekazanie placu budowy nastąpi w ostatnim tygodniu kwietnia. Realizowana inwestycja choć kosztowna, jest niezbędna dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, z której korzystają wszyscy mieszkańcy naszej gminy.

czytaj więcej


14 kwi
2019

DŁUGO OCZEKIWANE NOWE ŚREDNIE SAMOCHODY POŻARNICZE JEDNYM KOŁEM W GARAŻU.

Zgodnie z zamieszczonymi informacjami na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii i złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzywinie wniosku jako Lidera projektu realizowanego w partnerstwie z OSP Widuchowa o przyznanie pomocy w trybie konkursowym na „Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie", miło nam poinformować, że zgodnie z przedstawioną listą rankingową wniosek otrzymał dofinansowanie.

czytaj więcej


14 kwi
2019

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ANIMACYJE W RAMACH PROJEKTU REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ

W dniu 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa odbędzie się spotkanie warsztatowe dla zainteresowanych udziałem w projekcie "Poszukiwacze zaginionych incjatyw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPZP.07.01.00.

Celem projektu jest wypracowanie pomysłów i kierunków działań na rzecz lokalnej społeczności i realizacja malych, lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą służyć ogółowi mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Zapraszamy na spotkanie

wszystkich mieszkańców Sołectwa Widuchowa, którzy czują potrzebę dokonania zmiany najbliższego otoczenia, mają swoje pomysły, chcą się zaangażować i włączyć w realizację projektu, w szczególności przedstawicieli stowarzyszeń, młodzieży, klubu sportowego, strażaków OSP, radnych, członków Rady Sołeckiej, mieszkańców Lubiczyna i Widuchowej Stacji.

czytaj więcej