herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

GMINNE PRZEDSZKOLE W WIDUCHOWEJ
adres: ul.Tatrzańska 20, 74-120 Widuchowa
https://przedszkolewiduchowa.edupage.org/
e-mail: przedszkolewid@wp.pl
telefon: 91 416-72-39

Dyrektor: Barbara Szczawik

Przedszkole w Widuchowej istnieje od 1971 roku w budynku na ul. Tatrzańskiej 20. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z Widuchowej i  okolicznych miejscowości, które dojeżdżają do nas autobusami szkolnymi, bądź są dowożone indywidualnie przez rodziców. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały wiekowe, uczęszczają do nas dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i personel administracyjno-obsługowy.

Przedszkole jest otwarte w godzinach od 6.30 do 16.00. Podstawa programowa realizowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie. W ramach tych godzin dziecko bezpłatnie przebywa w przedszkolu.

Za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć obowiązkowych (5 godzin dziennie) przeznaczonych na realizację podstawy programowej pobierana jest opłata zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/259/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmienioną Uchwałą Nr XIX/223/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 marca 2017 r.
Opłata, o której mowa wyżej pobierana jest za pobyt dziecka w wieku do 5 lat i wynosi 1 zł + VAT za każdą godzinę zajęć.

W czasie realizacji podstawy programowej każda grupa wiekowa realizuje zajęcia w swojej sali zabaw. W godzinach rannych i popołudniowych grupy wiekowe są łączone i oddział funkcjonuje na zasadzie grupy łączonej.

W placówce dzieci mają możliwość korzystania z dwóch pełnych posiłków takich jak: śniadanie i obiad. Proponujemy dzieciom smaczne i zdrowe posiłki, uwzględniające indywidualne diety. Opłaty za wyżywienie jak i za godziny dodatkowe powyżej realizacji podstawy programowej w 100% pokrywają rodzice.

Sposób spędzenia dnia  w przedszkolu określa Ramowy Rozkład dnia dla każdej grupy wiekowej, który jest zgodny z podstawą programową. Podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa, która  aktywizuje dzieci w różnych sferach rozwojowych, współdziałania z innymi, samodzielności, zdobywania umiejętności. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym i spacery na świeżym powietrzu  bardzo dobrze wpływają na samopoczucie, są okazją do poznania przyrody i zmian, jakie w niej następują wraz ze zmianą pór roku. Proponujemy dzieciom rozwijanie swoich pasji na zajęciach dodatkowych tj. kółko plastyczne, które prowadzi Pani Małgosia Furman oraz kółko teatralno taneczne prowadzone przez Panią Annę Sojka-Durejko. Systematycznie też odbywają się zajęcia gimnastyczne, które połączone z wesołą zabawą umilają czas i sprawiają dzieciom wiele radości.

Realizując zadania wychowania przedszkolnego  zachęcamy do współpracy rodziców i jesteśmy otwarci na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

29 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE - MIKOŁAJKI POD WIATĄ

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.

17 października

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.