herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

GMINNE PRZEDSZKOLE W WIDUCHOWEJ
adres: ul.Tatrzańska 20, 74-120 Widuchowa
https://przedszkolewiduchowa.edupage.org/
e-mail: przedszkolewid@wp.pl
telefon: 91 416-72-39

Dyrektor: Barbara Szczawik

Przedszkole w Widuchowej istnieje od 1971 roku w budynku na ul. Tatrzańskiej 20. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z Widuchowej i  okolicznych miejscowości, które dojeżdżają do nas autobusami szkolnymi, bądź są dowożone indywidualnie przez rodziców. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały wiekowe, uczęszczają do nas dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i personel administracyjno-obsługowy.

Przedszkole jest otwarte w godzinach od 6.30 do 16.00. Podstawa programowa realizowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie. W ramach tych godzin dziecko bezpłatnie przebywa w przedszkolu.

Za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć obowiązkowych (5 godzin dziennie) przeznaczonych na realizację podstawy programowej pobierana jest opłata zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/259/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmienioną Uchwałą Nr XIX/223/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 marca 2017 r.
Opłata, o której mowa wyżej pobierana jest za pobyt dziecka w wieku do 5 lat i wynosi 1 zł + VAT za każdą godzinę zajęć.

W czasie realizacji podstawy programowej każda grupa wiekowa realizuje zajęcia w swojej sali zabaw. W godzinach rannych i popołudniowych grupy wiekowe są łączone i oddział funkcjonuje na zasadzie grupy łączonej.

W placówce dzieci mają możliwość korzystania z dwóch pełnych posiłków takich jak: śniadanie i obiad. Proponujemy dzieciom smaczne i zdrowe posiłki, uwzględniające indywidualne diety. Opłaty za wyżywienie jak i za godziny dodatkowe powyżej realizacji podstawy programowej w 100% pokrywają rodzice.

Sposób spędzenia dnia  w przedszkolu określa Ramowy Rozkład dnia dla każdej grupy wiekowej, który jest zgodny z podstawą programową. Podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa, która  aktywizuje dzieci w różnych sferach rozwojowych, współdziałania z innymi, samodzielności, zdobywania umiejętności. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym i spacery na świeżym powietrzu  bardzo dobrze wpływają na samopoczucie, są okazją do poznania przyrody i zmian, jakie w niej następują wraz ze zmianą pór roku. Proponujemy dzieciom rozwijanie swoich pasji na zajęciach dodatkowych tj. kółko plastyczne, które prowadzi Pani Małgosia Furman oraz kółko teatralno taneczne prowadzone przez Panią Annę Sojka-Durejko. Systematycznie też odbywają się zajęcia gimnastyczne, które połączone z wesołą zabawą umilają czas i sprawiają dzieciom wiele radości.

Realizując zadania wychowania przedszkolnego  zachęcamy do współpracy rodziców i jesteśmy otwarci na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

13 sierpnia

SZKOLENIA DOTYCZĄCE E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ ORAZ INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

06 sierpnia

ZAPYTANIE O CENĘ W RAMACH SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

25 lipca

PODPISANIE UMOWY NA ZADANIE PN. „POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KOMPLEKSACH SPORTOWYCH W GMINIE WIDUCHOWA”.

25 lipca

PAWEŁ WRÓBEL NOWYM DYREKTOREM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ

24 lipca

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM "POWIAT GRYFIŃSKI W OBIEKTYWIE"

24 lipca

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROGRAMIE "DOBRY START" DLA UCZNIA

15 lipca

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU FILIA W CHOJNIE

12 lipca

OBWIESZCZENIE O OBSADZENIU MANDATÓW W RADZIE POWIATOWEJ ZACHORNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ POWIATU GRYFINO

02 lipca

GMINA WIDUCHOWA LAUREATEM KONKURSU "GRANTY SOŁECKIE 2019"

28 czerwca

DO 15 LIPCA MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O USUNIĘCIE AZBESTU - JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO 100 % KOSZTÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

26 czerwca

PODZIĘKOWANIE WÓJT ANNY KUSY - KŁOS

25 czerwca

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POŁUDNIOWA BRAMA MIĘDZYODRZA - ODRA NA FOTOGRAFIACH”

19 czerwca

WAŻNY KOMUNIKAT - CZASOWE ZAMKNIĘCIE DROGI 122 NA ODCINKU KRZYWIN - KŁODOWO

10 czerwca

WÓJT GMINY WIDUCHOWA OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY