herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

04 mar
2019

MIESZKAŃCY KRZYWINA POSTAWILI NA KOBIETY - WYBRANO SOŁTYSA I RADĘ SOŁECKĄ

W poniedziałek 04 marca 2019 r. rozpoczęła się kolejna tura wyborów organów jednostek pomocniczych - Sołtysów i członków Rad Sołeckich nowej kadencji. Zebranie wyborcze  w Krzywinie zwołała Wójt Anna Kusy - Kłos. Na zebraniu obecny był także radny powiatowy Paweł Wróbel, który podzielił się informacjami na temat planowanych w obecnej kadencji inwestycji powiatowych, w tym dotyczących remontów dróg.

Zebranie rozpoczęło się od powołania komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Na funkcję Sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne i ogłosiła wynik: Sołtysem Sołectwa Krzywin została ponownie wybrana Jadwiga Mazur zdobywając niemal wszystkie głosy (jeden głos nieważny, pozostałe za kandydaturą Pani Jadwigi).

W wyborach Rady Sołeckiej zgłoszono kandydatury siedmiu pań. Wyborcy, podobnie jak w wyborach Sołtysa oddali na kandydatki niemal komplet głosów. Do nowej siedmioosobowej Rady Sołeckiej Sołectwa Krzywin weszły Panie: Agnieszka Szefler, Teresa Kurantowicz, Katarzyna Janiak, Monika Pająk, Danuta Kopacz, Edyta KopaczKarolina Czerwionka.

Gratulujemy Pani Sołtys i Paniom z Rady Sołeckiej wyboru do organów statutowych sołectwa. Mieszkańcy tym razem władzę  "oddali" w ręce kobiet. Obserwując aktywność Pań z Krzywina, zarówno tych działających w Radzie Sołeckiej i Amatorskiej Drużynie Kobiet, jak również niezrzeszonych, można zaryzykować twierdzenie, że dzisiejszy wybór był nieunikniony. W Krzywinie to Panie od dawna są liderkami i inicjatorkami niemal wszystkich przedsięwzięć i co najważniejsze, swoim entuzjazmem, pomysłami i pracą potrafią zarazić innych. Z takim potencjałem można zrobić wiele dla lokalnej społeczności i tego życzymy Pani Jadzi i Jej najbliższym współpracownicom z Rady Sołeckiej.

czytaj więcej


01 mar
2019

KOMUNIKAT ZGDO W SPRAWIE OBOWIĄZKU OZNAKOWANIA POJEMNIKÓW

Zgodnie z §1 pkt 1 uchwały Nr 2/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 roku, poz. 866) właściciel nieruchomości jest zobowiązany oznakować pojemniki w których gromadzone są odpady.

czytaj więcej


27 lut
2019

MAMY NOWYCH SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIE PO PIERWSZEJ TURZE ZEBRAŃ WYBORCZYCH

W roku 2019 kończy się kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich wybieranych w roku 2015. Rozpoczął się cykl zebrań wyborczych zwoływanych przez Wójta. W ostatniej dekadzie lutego br. odbyły się wybory w trzech sołectwach: Rynica, Żelechowo i Lubicz. Największą frekwencję zanotowano w Rynicy i Żelechowie, gdzie zebranie wiejskie rozpoczęło się już w I terminie. Zgodnie z procedurą określoną w statutach sołectw komisje skrutacyjne przeprowadziły wybory sołtysa oraz wybory członków rad sołeckich.

Pierwsze zebranie wyborcze odbyło się w Rynicy. Na funkcję sołtysa zgłoszono dwie kandydatury. W wyniku głosowania sołtysem został wybrany Krzysztof Siwek. Członkami Rady sołeckiej zostali: Teresa Serafin, Aleksy Olszewski, Krystyna Papińska i Sandra Serafin-Kaberow.


Na zebraniu wyborczym  w Żelechowie odnotowano najwyższą, jak dotąd frekwencję - według listy obecności w zebraniu wzięło udział 80 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Nowym sołtysem Sołectwa Żelechowo został wybrany Łukasz Mańkowski, który jest także radnym Rady Gminy Widuchowa z tego okręgu. Wybrano również nową siedmioosobową Radę sołecką. W jej skład weszli: Anna Kurzydlak, Krzysztof Lis, Ewa Wierycz, Monika Kupidura, Piotr Matwij, Tomasz Bigus oraz Krzysztof Mańkowski.

Wójt Anna Kusy - Kłos pogratulowała wyboru nowemu sołtysowi i członkom nowej rady sołeckiej, a następnie przekazała słowa uznania i złożyła podziękowania dotychczasowej Sołtys - Pani Wiesławie Pawłowskiej za ogromny wkład pracy, zaangażowanie i wszystkie działania na rzecz sołectwa, które zawsze realizowała z pasją dla dobra jego mieszkańców. Słowa podziękowania i piękny bukiet kwiatów Pani Sołtys otrzymała także od swoich najbliższych współpracowników z rady sołeckiej, a zgromadzeni mieszkańcy podziękowali jej oklaskami. 


Trzecie z cyklu wyborcze zebranie wiejskie odbyło się w Lubiczu. W wyborach na sołtysa zgłoszono dwóch kandydatów. Nowym sołtysem została Małgorzata Paradisz, która jest również radną Rady Gminy Widuchowa z Lubicza. W wyborach do rady sołeckiej zgłoszono dziewięciu kandydatów. W skład pięcioosobowej rady weszli: Leszek Pająk, Marta Tuszyńska, Ewelina Kubicka, Edyta Wróbel i Mieczysław Janeczek.

Wszystkim Sołtysom i członkom Rad sołeckich gratulujemy wyboru i życzymy w nowej kadencji samych sukcesów, zachęcamy do podejmowania mądrych i odpowiedzialnych decyzji oraz wyzwań, które oprócz satysfakcji przyniosą korzyści i spełnią oczekiwania mieszkańców sołectwa.

czytaj więcej


26 lut
2019

STO LAT TO ZA MAŁO...

W dniu 18 stycznia br. Anna Kusy-Kłos - Wójt Gminy Widuchowa odwiedziła wyjątkową jubilatkę – mieszkankę Krzywina Panią Janinę Makowską, która w dniu 20 stycznia obchodziła setną rocznicę urodzin. Wyjątkowe i bardzo wzruszające spotkanie w gronie najbliższych uświetnili swoją obecnością:
-Sołtys Sołectwa Krzywin – Jadwiga Mazur, przedstawiciel Rady Sołeckiej  - Elżbieta Senko, radni: Agnieszka Szefler   i Grzegorz Gunia oraz przedstawicielki kobiecej  drużyny ADK Szafir  Beata Macioł i Dorota Toporek.


Wójt Gminy Anna Kusy-Kłos życzyła jubilatce zdrowia, pogody ducha i radości serca na kolejne lata. Pani Wójt dołączyła do życzeń bukiet kwiatów, prezent oraz list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego.

czytaj więcej