herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej jest jednostką organizacyjną Gminy, nieposiadającą osobowości prawnej. Wyżej wymieniona instytucja została powołana zarządzeniem Naczelnika Gminy Widuchowa Nr 4/90, z dnia 21 maja 1990 roku.  Działalność rozpoczęła  1  czerwca  1990 roku. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Widuchowa, a siedzibą lokal w budynku Urzędu Gminy Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej 8  w Widuchowej. 

Kadrę pracowniczą stanowią :

             Kierownik : mgr Maria Woźniak
             Główny księgowy : mgr Anna Fortuna
             Starszy specjalista pracy socjalnej : Ewa Górny, mgr Renata Kowalska
             Pracownik socjalny : mgr Magdalena Puzik
             Inspektor : mgr Aurelia Przychoćko , mgr Małgorzata Kaźmierska
             Asystent rodziny : mgr Małgorzata Jurkowska
             Usługi opiekuńcze : Anna Wróbel , Stanisława Dąbrowska
             Stanowisko do realizacji świadczenia wychowawczego : mgr Eliza Pieróg


Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej
           ul. Grunwaldzka 8,  74-120 Widuchowa

Telefony:     (91)416 72 55
          wew. 43 - pracownicy socjalni
          wew. 26 , 28 - świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny , Karta Dużej Rodziny
          wew. 44 - główna księgowa


Kierownik Ośrodka: mgr Maria Woźniak
          tel. (91)416 72 55 wew. 41


Dni i godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

e-mail: gopswid@zgwrp.org.pl

Biubetyn Informacji Publicznej: gopswiduchowa.nbip.pl


Informacja o rachunkach bankowych Gminy Widuchowa
prowadzonych w Banku Spółdzielczym Gryfino Filia Widuchowa

Rachunek podstawowy - GOPS Widuchowa
Numer rachunku: 64 9377 0000 0200 0345 2002 0001

Wpisany przez: Andrzej Stachura