herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Kusy-Kłos

SEKRETARZ GMINY
mgr Andrzej Stachura

SKARBNIK
mgr Marcin Bachta

RADNI VII KADENCJI:

 • Kosmalski Bogdan Kazimierz - przewodniczący Rady Gminy
 • Jankowska Małgorzata - wiceprzewodnicząca
 • Merski Zdzisław - wiceprzewodniczący
 • Boruta Marek
 • Dwojak Zbigniew Stanisław
 • Filipiak Dariusz Józef
 • Bielak Marzena Wiesława
 • Hasiuk Jadwiga
 • Janiak Marcin Maciej
 • Kulka Janusz
 • Łowicki Marcin
 • Malik Agnieszka Jowita
 • Nazar Katarzyna
 • Pomykała Sebastian Tomasz
 • Puzik Magdalena Małgorzata