herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

09 maj
2019

RUSZA PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 122 PROWADZĄCEJ PRZEZ KRZYWIN - PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 przez miejscowość Krzywin w gminie Widuchowa. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA. Wartość inwestycji to kwota 12,4 mln złotych. W dniu 9 maja 2019 r. w Krzywinie w pobliżu przejazdu kolejowego odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy firmie MALDROBUD. Uroczystego przekazania placu budowy w imieniu inwestora dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Ogierd Geblewicz, któremu towarzyszyli Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Żuber i Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Krzysztof Ziętek. Wykonawcę - Spółkę MALDROBUD reprezentowali Właściciel Edward Malinowicz i Prezes Zarządu Spółki Łukasz Malinowicz.

W tak ważnym dniu nie zabrakło przedstawicieli władz i lokalnej społeczności. Gminę Widuchowa reprezentowali Wójt Anna Kusy - Kłos, Dariusz Filipiak - Przewodniczący Rady Gminy i Sołtys Sołectwa Krzywin Jadwiga Mazur. W uroczystości wzięli udział Ewa Dudar - Wicestarosta Gryfiński i Artur Nycz radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, pracownicy Zarządu dróg, przedstawiciele mediów i mieszkańcy Krzywina.

W swoim wystąpieniu Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił ogromne znaczenie inwestycji drogowych w poprawę jakości życia mieszkańców naszego województwa oraz dużą rolę współpracy transgranicznej w pozyskiwaniu funduszy europejskich na inwestycje infrastrukturalne na Pomorzu Zachodnim. 

Wójt Anna Kusy - Kłos w imieniu mieszkańców podziękowała Panu Marszałkowi oraz Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego za ogromne zaangażowanie, determinację i starania, aby doprowadzić do realizacji tej ważnej dla naszego powiatu i gminy inwestycji.

czytaj więcej


08 maj
2019

DO 15 MAJA 2019 r. WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH DLA ROLNIKÓW - KOMUNIKAT ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w roku 2019. rolnicy składają wnioski o przyznanie płatności obowiązkowo przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r.

Wszelkie Informacje dotyczące eWniosku dostepne są
- w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych Zachodniopomorskiego OR ARiMR,
- na stronie internetowej www.arimr.gov.pl,
- pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84.

czytaj więcej


30 kwi
2019

„NIEPODLEGŁA – MOJA FLAGA”.

Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę.

czytaj więcej