herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

24 paź
2020

ZMIANA CZASU NA ZIMOWY

Już dziś w nocy tj. z 24 na 25 października 2020 r. czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Należy wówczas przesunąć wskazówki zegarków o godzinę do tyłu tj. z 3:00 na 2:00. To oznacza, że w praktyce w niedzielę większość pośpi o godzinę dłużej, ale niektórych czeka godzina więcej pracy.

czytaj więcej


22 paź
2020

GMINA WIDUCHOWA OTRZYMAŁA RZĄDOWE DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W dniu dzisiejszym Wojewoda Zachodniopomorski Pan Tomasz Hinc podpisał umowy na dofinansowanie 6 inwestycji drogowych z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita kwota dofinansowania inwestycji drogowych to blisko 6 mln 117 tys. zł. Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Widuchowa, która otrzyma dofinansowanie inwestycji - "Przebudowa 503 m ulicy Polnej w Widuchowej" w wysokości 1 068 824 zł. Rządowe dofinansowanie to kwota 855 059 zł, co stanowi 80% wartości inwestycji.

Większość środków funduszu trafiła do naszego powiatu. Oprócz Gminy Widuchowa dofinansowanie otrzymały gminy Chojna i Mieszkowice oraz Powiat gryfiński.

 

czytaj więcej


22 paź
2020

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ

W dniu 22 października 2020 r. w Szkole Podstawowej w Widuchowej odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych wraz wychowawcami Panią Pauliną Kloczkowską i Panią Mariolą Żaczek. Pierwszoklasiści zaprezentowali wspaniały program artystyczny, czym dali świadectwo wystarczającej dojrzałości do tego aby dołączyć do grona uczniów szkoły podstawowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbyło się zgodnie ze szkolnym ceremoniałem. Pani dyrektor Dorota Bohdankiewicz dokonała symbolicznego pasowania pierwszoklasistów na ucznia szkoły podstawowej w Widuchowej, a następnie złożyła życzenia uczniom i gratulacje rodzicom. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy od wychowawców i upominki od rodziców.

czytaj więcej