herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

10 lip
2020

UDZIAŁ W WYBORACH PREZYDENCKICH TO AKTYWNE I ŚWIADOME UCZESTNICTWO W ŻYCIU SPOŁECZNYM I POLSKI.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Widuchowa


Chciałbym serdecznie podziękować za udział w pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Udział w wyborach jest dowodem odpowiedzialności obywatelskiej i troski o wspólne dobro.
Pragnę zachęcić Państwa  do udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca br., i udziału w „bitwie o wozy” – akcji, której celem jest propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i Polski.
Dzięki akcji zostaną docenione lokalne społeczności, poprzez sfinansowanie wozu strażackiego, który przyczyni się do sprawnej pracy strażaków, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Warunkiem otrzymania środków finansowych jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie.

                                                              Z wyrazami szacunku
                                         Pełniący funkcję Wójta Gminy Widuchowa
                                                                  Jerzy Sołtysiak

= = = Wytyczne MSWiA do pobrania = = = 

czytaj więcej


09 lip
2020

„GRANTY SOŁECKIE 2020”

W dniu dzisiejszym w sali Starostwa Powiatowego w Gryfinie nastąpiło uroczyste podpisanie umów w ramach konkursu  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2020” . Przy podpisaniu umów obecni byli z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Wicemarszałek  - Olgierd Kustosz oraz Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa - Arkadiusz Janowicz. Gminę Widuchowa reprezentował pełniący funkcję Wójta - Pan Jerzy Sołtysiak, zastępca Skarbnika Gminy - Pani Monika Kubiak oraz reprezentantki Rady Sołeckiej Sołectwa Żarczyn Pani Anna Zawadzka oraz Pani Renata Pawelec. Serdecznie gratulujemy laureatkom Grantu Sołeckiego.  Sołectwo Żarczyn wzbogaci się o „Aktywną przestrzeń publiczną” w ramach której dzięki dofinansowaniu  w kwocie 10 tyś. zł powstanie wiata rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa.

czytaj więcej