herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

18 sty
2019

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WIDUCHOWA W SPRAWIE URUCHOMIENIA SYREN.

W nawiązaniu do pisma Przewodniczącego Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Widuchowa Nr 22/2019 informuję się mieszańców, że w dniu 19 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia syren alarmowych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Widuchowa tj. OSP Widuchowa, OSP Krzywin i OSP Ognica.
Celem treningu będzie uczczenie pamięci zmarłego Pana Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

Podstawa prawna: §10, ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz.96).

Wójt Gminy Widuchowa
Anna Kusy-Kłos

czytaj więcej