herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

31 paź
2019

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 października 2019 roku Zarząd Powiatu Gryfińskiego  podjął decyzję o zawieszeniu linii komunikacyjnej na trasie  Gryfino - Czarnówko- Pacholęta- Marwice.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Widuchowa, Rada Gminy każdego roku przeznaczała na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego następujące kwoty ;

rok 2016     -    35 000, 00 zł
rok 2017    -     35 000,00 zł
rok 2018    -     47 000,00 zł
rok 2019   -      47 000,00 zł

i dzięki temu mogła być  uruchomiona w/w linia komunikacyjna.  

Niestety w tym roku przekazana dotacja wystarczyła tylko do 31 października 2019 roku.

Gmina Widuchowa w dalszym ciągu deklaruje chęć współpracy i przekazania brakującej kwoty w m-c  listopadzie 2019 roku.

Należy podkreślić specyfikę regulacji poszczególnych przewozów pasażerskich przewidzianą w u.p.t.z. Powiatowe przewozy pasażerskie stanowią bowiem przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i nie wykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów. Natomiast gminne przewozy pasażerskie to przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny.

Mamy nadzieję,  iż  w/w  linia komunikacyjna wkrótce zostanie uruchomia, a Zarząd Powiatu Gryfińskiego uwzględni  skomplikowaną sytuację w której znalazła się obecnie Gmina Widuchowa i jej mieszkańcy.  

czytaj więcej


30 paź
2019

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widuchowa, uprzejmie informujemy, iż do dnia 30.10.2019 r. nie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Widuchowa, a Starostwem Powiatowym dotyczącego kontynuacji funkcjonowania linii komunikacyjnej na trasie GRYFINO - CZARNÓWKO PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.  

Warunkiem uruchomienia linii komunikacyjnej od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. było zwiększenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego.

W dniu 15.10.2019 r.  Gmina Widuchowa zaoferowała dofinansowanie do zadania Powiatowego dotyczącego transportu na ww. linii na kwotę 4.000,00 złotych. W dniu 30.10.2019 r. Gmina Widuchowa zwiększyła ofertę do kwoty 6680,00 złotych.

Jednakże ze względów formalno-prawnych związanych z absencją chorobową Wójta Gminy niemożliwe było podjęcie uchwały Rady Gminy Widuchowa o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla Powiatu Gryfińskiego.

Po ustaniu przesłanek uniemożliwiających podjęcie przez Radę Gminy Widuchowa uchwały o finansowaniu przewozów Wójt Gminy Widuchowa podejmie działania zmierzające do ponownego uruchomienia linii komunikacyjnej na trasie  GRYFINO -     CZARNÓWKO - PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

W dniu 30 października 2019 r. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na uruchomienie linii komunikacyjnej. W związku z powyższym z dniem 1 listopada 2019 r. linia komunikacyjna na trasie GRYFINO – CZARNÓWKO - PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO zostaje zawieszona. 

Przepraszamy za pochopne umieszczenie w dniu 11.10.2019 roku informacji o podpisanym już porozumieniu.

czytaj więcej


26 paź
2019

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.

Festiwal Piosenki Angielskiej EYE odbył się już po raz 18. W "pełnoletniej" edycji wzięło udział 32 wykonawców z całej Polski, którzy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 12-15 i 16-21 lat. Zostali wybrani spośród 91 zgłoszeń. Widuchowski festiwal cieszy się niesłabnącą popularnością co powoduje, że poziom wykonawczy jest bardzo wysoki. Potwierdzają to uczestnicy, jak i Jury. Gościem specjalnym tegorocznej edycji była wokalistka Kasia Wilk, która wystąpiła także z krótki recitalem. 

czytaj więcej

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

29 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE - MIKOŁAJKI POD WIATĄ

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.

17 października

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.