herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza


W sobotę 10 listopada 2018 r. w Widuchowej odbyły się uroczyste obchody 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym, skąd uczestnicy w marszu z pocztami sztandarowymi na czele przybyli do szkoły podstawowej, gdzie odbyła się uroczysta akademia z udziałem władz gminy, zaproszonych gości i mieszkańców gminy Widuchowa.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego wszystkich przybyłych na uroczystość powitała gospodarz gminy Pani Wójt Anna Kusy - Kłos. W swoim wystąpieniu podkreśliła ogromny wysiłek pokoleń naszych rodaków i trudną drogę Narodu polskiego do upragnionej Niepodległości. Pani Wójt złożyła mieszkańcom i gościom najserdeczniejsze życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Na uroczystej akademii w Widuchowej mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli władz oświatowych z Zachodniopomorskim Wicekuratorem Oświaty Jerzym Sołtysiakiem, księży, dyrektorów szkół, przedszkola i biblioteki, radnych i sołtysów, prezesów i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli Koła Sybiraków, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz mieszkańców naszej gminy.

 

Po okolicznościowych przemówieniach gości odbyły się inscenizacja oraz występy artystyczne, w których zaprezentowali się: zespół ludowy "Macierzanka" z Pacholąt, dziecięcy zespół folklorystyczny "Niezabudki", dzieci z gminnego przedszkola oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Widuchowej.

Nasza utalentowana młodzież przygotowała pod kierunkiem nauczycieli i instruktorów i przedstawiła zgromadzonej publiczności fragmenty trudnej i bolesnej historii naszego kraju: rozbiory Polski, zrywy narodowowyzwoleńcze i czasy niewoli, działalność polskich patriotów na emigracji, tworzenie polskich oddziałów wojskowych za granicą, pierwszą wojnę światową, walkę "za naszą i waszą wolność", aż wreszcie odzyskanie Niepodległości. Wysłuchaliśmy pięknych, nastrojowych wierszy, pieśni patriotycznych, wspólnie śpiewaliśmy Rotę i Mazurka Dąbrowskiego. Po raz kolejny na rocznicowej uroczystości mogli się spotkać przedstawiciele wszystkich pokoleń by wspólnie świętować i zademonstrować patriotyzm i miłość do naszej wolnej i niepodległej Ojczyzny

 


Część artystyczna przygotowana pod kierunkiem Marzanny Przygody, Fotografie - Kamila Grzybowska

Wpisany przez: Andrzej Stachura