herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaopiniowało pozytywnie wnioski z 26 samorządów Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności. Łączna kwota dotacji wyniesie prawie 1,7 mln zł. Z tych środków powstanie 50 obiektów – 27 podstawowych i 23 rozszerzone. Informację o środkach z programu przekazał w dniu 8 czerwca 2018 r. podczas konferencji prasowej wicewojewoda Marek Subocz.

Gmina Widuchowa złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki w lutym b.r. i znalazła się w gronie 26 gmin, w których powstaną wielofunkcyjne strefy aktywności (OSA) obejmujące m.in. urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefę relaksu i gier oraz zagospodarowanie zieleni. 

Na terenie gminy Widuchowa powstanie 5 obiektów w miejscowościach: Widuchowa (wariant rozszerzony), Lubicz, Czarnówko, Marwice Żarczyn (wariant podstawowy). 

   

Przykladowe realizacje Otwartych Stref Aktywności

Całkowity koszt inwestycji to kwota 291 732,48 zł. Środki z MSiT otrzymane w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielofunkcyjnym OSA 2018 wyniosą 127 200 zł. Obiekty mają powstać do 15 października 2018 r.


ELEMENTY OSA W WERSJI ROZSZERZONEJ


ELEMENTY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

Wpisany przez: Andrzej Stachura