herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wielu mieszkańców spędza czas na wędrówkach po lesie np. w poszukiwaniu grzybów. Jednak w trakcie takiej aktywności można natknąć się na pozostałości działań wojennych w postaci niewypałów i niewybuchów.

Co wtedy zrobić?
Gdzie zadzwonić?

❌ Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy w praktyce jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe

❌ Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów/ amunicji/ podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!

✅ znalazca niewybuchu lub niewypału zgłasza uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Lasom Państwowym) fakt wykrycia, miejsce i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (znalazła) i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;

✅ uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania. Po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny jednostki wojskowej ewidencjonuje je i o powyższym fakcie powiadamia dowódcę patrolu rozminowania, który realizuje zgłoszenie bezzwłocznie, zgodnie z przyjętym priorytetem (w trybie pilnym lub zwykłym).

Powiadomienie do jednostki wojskowej o znalezionych (wykrytych) przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych niezwłocznie zgłaszają niżej wymienione organy, na terenie których wykryto te przedmioty: jednostki Policji, Urzędy Gminy, Starostwa Powiatowe.

📱997 - Policja
📱112 - telefon alarmowy
📱 914167255 - Urząd Gminy Widuchowa

Wpisany przez: Mariusz Gralak