herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa z dniem 06.08.2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa na zasadach określonych w Uchwale Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Widuchowa.

= = = Kliknij, aby pobrać pełną treść ogłoszenia = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak