herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”MOST” Koło Nr 1 w Gryfinie ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn.: „Wspieranie przez Powiat Gryfiński realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”

= = = Treść ogłoszenia do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak