herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Centralna Jednostka Inwestycyjna Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. informuje, że spółka ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., będzie modernizowała linię 400 kV Krajnik – Vierraden na terenie Państwa Gminy. Prace będą obejmowały głównie wymianę łańcuchów izolatorowych, renowację fundamentów i uziemień wszystkich słupów oraz malowanie konstrukcji do wysokości 5 metrów.

Prace będą prowadzone w terminie od sierpnia do grudnia 2020 r.

Wykonawca linii przed podjęciem jakichkolwiek prac skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości, na którego terenie posadowione są konstrukcje słupów.
W ramach zadania zmodernizowana zostanie linia istotna dla połączeń transgranicznych, łącząca stację Krajnik z niemiecką stacją Vierraden. Inwestycja pozwoli na wyprowadzenie mocy z planowanych morskich farm wiatrowych. Poprawi też poziom bezpieczeństwa i stabilności pracy sieci przesyłowej w północno-zachodniej części kraju.
Przedsięwzięcie wpisuje się w szerokie plany Polskich Sieci Elektroenergetycznych, służące realizacji rządowego programu Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.
Jest zbieżne z celami: „Stabilna praca systemu” – cel realizowany poprzez zapewnienie ciągłości działania oraz „Bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń” – cel realizowany poprzez dostawy energii elektrycznej w długim terminie.

Dla zainteresowanych planowanymi pracami uruchomiono infolinię telefoniczną, czynną w dni robocze w godzinach 11-14, tel. 61 8611633 i skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej krajnikvierraden@pse.pl, na którą można kierować zapytania dotyczące planowanych i prowadzonych prac.

Wpisany przez: Mariusz Gralak