herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

26 maj
2021

KONTROLE Z ZAKRESU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Gminy Widuchowa informuje o rozpoczęciu prowadzenia kontroli prawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy. Sprawdzeniu będą podlegały pojemniki i worki wystawiane przed daną nieruchomość.
Pierwszą stwierdzoną nieprawidłowość pracownicy Urzędu Gminy Widuchowa oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. będą oznaczać za pomocą specjalnej naklejki informacyjnej w kolorze żółtym, którą zostanie oznakowany pojemnik lub worek o treści: „Popraw swoją segregację”. Ponowne stwierdzenie nieprawidłowości będzie oznakowane naklejką w kolorze czerwonym.

czytaj więcej