herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Łąki i pola marwickie stanowią ostoję wielu gatunków ptaków o wysokim stopniu zagrożenia. Do najważniejszych walorów tego obszaru należą noclegowiska gęsi i żurawi zaliczane do największych w Polsce. Znajdują się tu największe pod względem liczebności pierzowiska i zimowiska ptaków wodno - błotnych, także lęgowiska ptaków siewkowatych oraz kaczek. Teren ten stanowi również ważne miejsce rozrodu i bytowania płazów, głównie żab zielonych.

Blankowe Wzgórza to malownicze tereny ze śródpolnymi jeziorkami położonymi nieopodal ujęcia wody w Widuchowej. Na stromym zboczu od strony południowej występują rośliny kserotermiczne. Jest to jedno z najbardziej wysuniętych w Polsce na północ refugiów roślinności o charakterze kwietnego stepu, przybyłej niegdyś z Turyngii oraz wyżyn południowej Europy. Jednym z elementów stepu jest ostnica włosowata, gatunek narażony na wymarcie. Z tych powodów flora ta jest niezwykle cenna i należy ją traktować jako największą osobliwość geobotaniczną.

Kierując się na północ od wzgórza grodowego w Widuchowej, teren podnosi się dochodząc do 73 m npm. To właśnie tutaj znajdują się Sarbskie Górki. Słowiańska góra to najwyższa wyniosłość w paśmie Sarbskie Górki. Ze szczytu rozpościera się wspaniały widok na widły Odry Zachodniej i Regalicy oraz okolice Widuchowej.

Szczególnie cennym składnikiem roślinnościwystępującej na wzniesieniach jest świetlista dąbrowa, z gatunków znamionujących świetlistą dąbrowę zanotowano kłosownicę pierzastą, ciemiężyka białokwiatowego i dzwonka brzoskwiniolistnego. Jest to jedyne stanowisko tego zespołu na obszarze Gminy Widuchowa. 

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

13 sierpnia

SZKOLENIA DOTYCZĄCE E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ ORAZ INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

06 sierpnia

ZAPYTANIE O CENĘ W RAMACH SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

25 lipca

PODPISANIE UMOWY NA ZADANIE PN. „POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KOMPLEKSACH SPORTOWYCH W GMINIE WIDUCHOWA”.

25 lipca

PAWEŁ WRÓBEL NOWYM DYREKTOREM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ

24 lipca

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM "POWIAT GRYFIŃSKI W OBIEKTYWIE"

24 lipca

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROGRAMIE "DOBRY START" DLA UCZNIA

15 lipca

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU FILIA W CHOJNIE

12 lipca

OBWIESZCZENIE O OBSADZENIU MANDATÓW W RADZIE POWIATOWEJ ZACHORNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ POWIATU GRYFINO

02 lipca

GMINA WIDUCHOWA LAUREATEM KONKURSU "GRANTY SOŁECKIE 2019"

28 czerwca

DO 15 LIPCA MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O USUNIĘCIE AZBESTU - JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO 100 % KOSZTÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

26 czerwca

PODZIĘKOWANIE WÓJT ANNY KUSY - KŁOS

25 czerwca

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POŁUDNIOWA BRAMA MIĘDZYODRZA - ODRA NA FOTOGRAFIACH”

19 czerwca

WAŻNY KOMUNIKAT - CZASOWE ZAMKNIĘCIE DROGI 122 NA ODCINKU KRZYWIN - KŁODOWO

10 czerwca

WÓJT GMINY WIDUCHOWA OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY