herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 października 2019 roku Zarząd Powiatu Gryfińskiego  podjął decyzję o zawieszeniu linii komunikacyjnej na trasie  Gryfino - Czarnówko- Pacholęta- Marwice.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Widuchowa, Rada Gminy każdego roku przeznaczała na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego następujące kwoty ;

rok 2016     -    35 000, 00 zł
rok 2017    -     35 000,00 zł
rok 2018    -     47 000,00 zł
rok 2019   -      47 000,00 zł

i dzięki temu mogła być  uruchomiona w/w linia komunikacyjna.  

Niestety w tym roku przekazana dotacja wystarczyła tylko do 31 października 2019 roku.

Gmina Widuchowa w dalszym ciągu deklaruje chęć współpracy i przekazania brakującej kwoty w m-c  listopadzie 2019 roku.

Należy podkreślić specyfikę regulacji poszczególnych przewozów pasażerskich przewidzianą w u.p.t.z. Powiatowe przewozy pasażerskie stanowią bowiem przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i nie wykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów. Natomiast gminne przewozy pasażerskie to przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny.

Mamy nadzieję,  iż  w/w  linia komunikacyjna wkrótce zostanie uruchomia, a Zarząd Powiatu Gryfińskiego uwzględni  skomplikowaną sytuację w której znalazła się obecnie Gmina Widuchowa i jej mieszkańcy.  

Wpisany przez: Andrzej Stachura