herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widuchowa, uprzejmie informujemy, iż do dnia 30.10.2019 r. nie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Widuchowa, a Starostwem Powiatowym dotyczącego kontynuacji funkcjonowania linii komunikacyjnej na trasie GRYFINO - CZARNÓWKO PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.  

Warunkiem uruchomienia linii komunikacyjnej od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. było zwiększenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego.

W dniu 15.10.2019 r.  Gmina Widuchowa zaoferowała dofinansowanie do zadania Powiatowego dotyczącego transportu na ww. linii na kwotę 4.000,00 złotych. W dniu 30.10.2019 r. Gmina Widuchowa zwiększyła ofertę do kwoty 6680,00 złotych.

Jednakże ze względów formalno-prawnych związanych z absencją chorobową Wójta Gminy niemożliwe było podjęcie uchwały Rady Gminy Widuchowa o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla Powiatu Gryfińskiego.

Po ustaniu przesłanek uniemożliwiających podjęcie przez Radę Gminy Widuchowa uchwały o finansowaniu przewozów Wójt Gminy Widuchowa podejmie działania zmierzające do ponownego uruchomienia linii komunikacyjnej na trasie  GRYFINO -     CZARNÓWKO - PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

W dniu 30 października 2019 r. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na uruchomienie linii komunikacyjnej. W związku z powyższym z dniem 1 listopada 2019 r. linia komunikacyjna na trasie GRYFINO – CZARNÓWKO - PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO zostaje zawieszona. 

Przepraszamy za pochopne umieszczenie w dniu 11.10.2019 roku informacji o podpisanym już porozumieniu.

Wpisany przez: Andrzej Stachura