herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widuchowa, uprzejmie informujemy, iż do dnia 30.10.2019 r. nie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Widuchowa, a Starostwem Powiatowym dotyczącego kontynuacji funkcjonowania linii komunikacyjnej na trasie GRYFINO - CZARNÓWKO PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.  

Warunkiem uruchomienia linii komunikacyjnej od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. było zwiększenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego.

W dniu 15.10.2019 r.  Gmina Widuchowa zaoferowała dofinansowanie do zadania Powiatowego dotyczącego transportu na ww. linii na kwotę 4.000,00 złotych. W dniu 30.10.2019 r. Gmina Widuchowa zwiększyła ofertę do kwoty 6680,00 złotych.

Jednakże ze względów formalno-prawnych związanych z absencją chorobową Wójta Gminy niemożliwe było podjęcie uchwały Rady Gminy Widuchowa o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla Powiatu Gryfińskiego.

Po ustaniu przesłanek uniemożliwiających podjęcie przez Radę Gminy Widuchowa uchwały o finansowaniu przewozów Wójt Gminy Widuchowa podejmie działania zmierzające do ponownego uruchomienia linii komunikacyjnej na trasie  GRYFINO -     CZARNÓWKO - PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

W dniu 30 października 2019 r. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na uruchomienie linii komunikacyjnej. W związku z powyższym z dniem 1 listopada 2019 r. linia komunikacyjna na trasie GRYFINO – CZARNÓWKO - PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO zostaje zawieszona. 

Przepraszamy za pochopne umieszczenie w dniu 11.10.2019 roku informacji o podpisanym już porozumieniu.

Wpisany przez: Andrzej Stachura

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

29 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE - MIKOŁAJKI POD WIATĄ

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.

17 października

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.