herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Organizator zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie i podzielenia się pięknem naszego powiatu utrwalonym na fotografii. Termin składania prac konkursowych - do 31 sierpnia 2019 r.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Tematem konkursu są miejsca i obiekty charakterystyczne dla powiatu gryfińskiego, związane z jego położeniem geograficznym, posiadanymi zasobami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi tj. m.in.: rzeka Odra, parki krajobrazowe i inne miejsca cenne przyrodniczo, panoramy miast, przejścia graniczne, zabytki sakralne i świeckie, miejsca pamięci, w tym Rejon Pamięci Narodowej, budynki użyteczności publicznej, oraz obiekty lub miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym itp.

Główne cele konkursu:
1) wyłonienie najciekawszych pod względem formy i treści fotografii przedstawiających charakterystyczne miejsca w powiecie gryfińskim oraz wykorzystanie ich w celach niekomercyjnej promocji Powiatu Gryfińskiego m.in. w folderach, widokówkach, ulotkach, plakatach, kalendarzach oraz na stronach internetowych i mediach społecznościowych.
2) zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz promocja walorów krajobrazowych, historycznych i kulturowych powiatu gryfińskiego,
3) propagowanie fotografowania w plenerze jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu.

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie, które nie były nagradzane w innych konkursach.
2. Zgłoszenie do konkursu odbywa się w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres: konkurs@gryfino.powiat.pl wiadomości zatytułowanej „Konkurs fotograficzny 2019”, zawierającej fotografie konkursowe, zgodne z warunkami określonymi w § 5 ust. 4 oraz skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego:
załącznik nr 1 do regulaminu – dla uczestników pełnoletnich,
załącznik nr 2 do regulaminu – dla uczestników niepełnoletnich.
3. Przyjęcie zgłoszenia oraz zakwalifikowanie fotografii do konkursu zostanie potwierdzone przez
Organizatora zwrotną wiadomością mailową.
4. Parametry prac konkursowych:
a) format pliku – JPG, TIFF, PSD,
b) orientacja pozioma (4:3 lub 3:2),
c) wielkość pliku – oryginalna, w maksymalnej jakości (bez kompresji),
d) wymiar zdjęć: nie mniej niż 3000 pikseli na krótszym boku,
e) technika zdjęcia: kolor, czarno-białe, sepia,
f) nazwa pliku: imię i nazwisko autora oraz jednocyfrowy numer pracy (również w przypadku przesłania tylko jednej pracy) wg wzoru: imie_nazwisko_nr (bez użycia polskich znaków diaktrycznych).

Wpisany przez: Andrzej Stachura