herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się I Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy Widuchowa.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych Rady Gminy Widuchowa.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Widuchowa.
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Widuchowa.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa.
7.
Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak