herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Dnia 31.10.2018 r. w wyniku pożaru rodziny z Mieszkowic w województwie zachodniopomorskim straciły dobytek całego życia. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry wraz z Wójtami i Burmistrzami Gmin członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry  zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc finansową dla Pogorzelców.

SZANOWNI DOBROCZYŃCY!!!
Rodzinom potrzebne są przede wszystkim środki finansowe.
Liczy się każda złotówka!
Pieniądze można wpłacać na specjalnie uruchomione na ten cel konto bankowe!
Nr konta:
81 9370 0007 2002 0006 0642 0005
Bank Spółdzielczy w Chojnie

z dopiskiem „POMOC DLA POGORZELCÓW- MIESZKOWICE 2018”
odbiorca: Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna

Jan Krzywicki - Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dolnej Odry  

Wpisany przez: Mariusz Gralak