herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W Krzywinie trwa remont elewacji budynku przychodni rodzinnej. Obiekt wybudowany w roku 1976 przechodził w swojej historii wiele remontów i modernizacji. Z uwagi na znaczne koszty eksploatacji ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej na ogrzewanie budynku Pani Wójt Anna Kusy - Kłos wspólnie z dyrektorem ZGK podjęła działania mające na celu ich ograniczenie. W pierwszej kolejności wymieniony został kocioł C.O. na bardziej nowoczesny i ekonomiczny, a obecnie trwają prace termoizolacyjne.

Dzięki determinacji wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, zarówno właścicieli lokali mieszkalnych, jak i gminy, w tym roku zostanie ocieplony cały budynek, co już w nadchodzącym sezonie grzewczym powinno przynieść oszczędności. W celu zapewnienia pacjentom jak najlepszych warunków  oraz poprawy funkcjonowania przychodni rodzinnej wykonywane będą kolejne prace remontowe i modernizacyjne.  Z uwagi na liczne głosy korzystających z przychodni pacjentów w przyszłym roku zaplanowano remont schodów i podjazdu prowadzących do przychodni.

   

Wpisany przez: Andrzej Stachura