herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 25 lipca 2018 r. w przerwie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa, niezwłocznie po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany budżetu, Wójt Anna Kusy-Kłos i Skarbnik Marcin Bachta podpisali w imieniu beneficjenta - Gminy Widuchowa umowę dofinansowania budowy Otwartych Stref Aktywności OSA.

W uchwale zmieniającej budżet Rada Gminy zagwarantowała kwotę 164 463  zł jako wkład własny niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. Łączny koszt projektu to 291.730 zł, czego 127.267 zł to środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na sfinansowanie wykonania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. Strefy (OSA) powstaną w miejscowościach: Widuchowa (wariant rozszerzony), Lubicz, Czarnówko, Marwice Żarczyn (wariant podstawowy).

Wpisany przez: Andrzej Stachura

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

13 sierpnia

SZKOLENIA DOTYCZĄCE E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ ORAZ INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

06 sierpnia

ZAPYTANIE O CENĘ W RAMACH SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

25 lipca

PODPISANIE UMOWY NA ZADANIE PN. „POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KOMPLEKSACH SPORTOWYCH W GMINIE WIDUCHOWA”.

25 lipca

PAWEŁ WRÓBEL NOWYM DYREKTOREM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ

24 lipca

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM "POWIAT GRYFIŃSKI W OBIEKTYWIE"

24 lipca

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROGRAMIE "DOBRY START" DLA UCZNIA

15 lipca

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU FILIA W CHOJNIE

12 lipca

OBWIESZCZENIE O OBSADZENIU MANDATÓW W RADZIE POWIATOWEJ ZACHORNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ POWIATU GRYFINO

02 lipca

GMINA WIDUCHOWA LAUREATEM KONKURSU "GRANTY SOŁECKIE 2019"

28 czerwca

DO 15 LIPCA MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O USUNIĘCIE AZBESTU - JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO 100 % KOSZTÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

26 czerwca

PODZIĘKOWANIE WÓJT ANNY KUSY - KŁOS

25 czerwca

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POŁUDNIOWA BRAMA MIĘDZYODRZA - ODRA NA FOTOGRAFIACH”

19 czerwca

WAŻNY KOMUNIKAT - CZASOWE ZAMKNIĘCIE DROGI 122 NA ODCINKU KRZYWIN - KŁODOWO

10 czerwca

WÓJT GMINY WIDUCHOWA OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY