herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 25 lipca 2018 r. (środa) o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Opiniowanie projektu uchwały na XXVIIII Sesję Rady Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Andrzej Stachura