herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz.9.30 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa.

 

1. Tematyka:
Sporządzenie wniosków pokontrolnych do kontroli funkcjonowania i działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w latach 2016-2017.

2. Kontrola Referatu Finansowego:
Kontrola wydatków na promocję Gminy w 2016-2017 r. oraz dofinansowanie imprez kulturalno – oświatowych w latach 2016-2017.

Wpisany przez: Mariusz Gralak