herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

24 września br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zostały podpisane i przekazane umowy dofinansowania w ramach III edycji Programu Mały Strażak ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wśród 22 jednostek, które otrzymały dofinansowanie Gmina Widuchowa miała swoją reprezentację. Bezzwrotną dotację w ramach zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „Mały Strażak” - 2020” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinie.
Strażacy otrzymają dofinansowanie w wysokości 11 254,50 zł, co stanowi 90% kosztów zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia.
Całkowita wartość to 12 505,00 zł, w tym 1 250,50 zł wkładu własnego OSP Krzywin.

Wpisany przez: Mariusz Gralak