herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Z dniem 16 września 2020 r. Wójt Gminy  - Pan Paweł Wróbel powierzył obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej dotychczasowej wicedyrektor Pani Dorocie Bohdankiewicz, która pełnić będzie tę funkcję do czasu ogłoszenia nowego konkursu. Jednocześnie powołał na swojego zastępcę Pana Andrzeja Stachurę. Dotychczasowa Sekretarz Gminy Pani Ewa Stefańska za porozumieniem stron została przeniesiona na inne stanowisko pracy.

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak