herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 18 września 2020 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy   Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
1. Utrzymanie jednostek OSP w ramach zadań gminy związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
2. Realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak