herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00  w Szkole Podstawowej w Widuchowej, ul. Barnima III 1 odbędzie się XVIII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Widuchowa.

Porządek obrad:
1.
Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

Blok sprawozdawczo, informacyjny:
5.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 28 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Podjęcie uchwał:
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Interpelacje, zapytania, wnioski:
12. Interpelacje  i zapytania radnych.
13. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.
15. Ustalenie terminu XIX Sesji Rady Gminy Widuchowa.
16.Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak