herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

1. W dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Sprawa skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.

2. W dniu 19 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak