herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W maju b.r. Gmina Widuchowa podpisała z Carslberg Polska Sp. z o. o. umowę na realizację zadania pt. ,,Przełamujemy zielone bariery” w ramach programu „BOSMAN DLA REGIONU”, w ramach którego Gmina otrzymała grant w wysokości 20 000 zł.
 

Głównym celem projektu było tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych, gdzie w ramach otrzymanych środków mieszkańcy dokonali nasadzeń drzewek ozdobnych i kwiatów tworząc zielone skwery w centrach sołectw.
Dodatkowo każde sołectwo otrzymało pojemniki do segregacji odpadów, które zostały ustawione w najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców miejscach. Z myślą o właścicielach czworonogów w gminnym parku ustawiono pojemniki, które zapewniają komfort szybkiego i sprawnego usunięcia niechcianych zanieczyszczeń, co z całą pewnością przełoży się na czystość naszych ulic.
Wszystkim zaangażowanym w projekt i okazaną pomoc podczas jego realizacji bardzo dziękujemy.

Wpisany przez: Mariusz Gralak