herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej
ogłasza przetarg na usługę cateringową - przygotowywanie i dostarczanie
do szkół na terenie Gminy Widuchowa obiadów jednodaniowych w okresie IX 2020 r. - VI 2021 r.

Zapraszamy do składania ofert!

= = = Dokumentacja przetargowa = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak