herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Widuchowa


Chciałbym serdecznie podziękować za udział w pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Udział w wyborach jest dowodem odpowiedzialności obywatelskiej i troski o wspólne dobro.
Pragnę zachęcić Państwa  do udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca br., i udziału w „bitwie o wozy” – akcji, której celem jest propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i Polski.
Dzięki akcji zostaną docenione lokalne społeczności, poprzez sfinansowanie wozu strażackiego, który przyczyni się do sprawnej pracy strażaków, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Warunkiem otrzymania środków finansowych jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie.

                                                              Z wyrazami szacunku
                                         Pełniący funkcję Wójta Gminy Widuchowa
                                                                  Jerzy Sołtysiak

= = = Wytyczne MSWiA do pobrania = = = 

Wpisany przez: Mariusz Gralak