herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu dzisiejszym w sali Starostwa Powiatowego w Gryfinie nastąpiło uroczyste podpisanie umów w ramach konkursu  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2020” . Przy podpisaniu umów obecni byli z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Wicemarszałek  - Olgierd Kustosz oraz Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa - Arkadiusz Janowicz. Gminę Widuchowa reprezentował pełniący funkcję Wójta - Pan Jerzy Sołtysiak, zastępca Skarbnika Gminy - Pani Monika Kubiak oraz reprezentantki Rady Sołeckiej Sołectwa Żarczyn Pani Anna Zawadzka oraz Pani Renata Pawelec. Serdecznie gratulujemy laureatkom Grantu Sołeckiego.  Sołectwo Żarczyn wzbogaci się o „Aktywną przestrzeń publiczną” w ramach której dzięki dofinansowaniu  w kwocie 10 tyś. zł powstanie wiata rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak