herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników i innych zainteresowanych programami pomocowymi na szkolenie on-line pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”.
🗓 Termin dla woj. zachodniopomorskiego: 10 lipca 2020 r., godzina 12.00
🗣TEMATY:
✅Modernizacja gospodarstw rolnych (OBSZAR D, NAWADNIANIE);
✅Restrukturyzacja małych gospodarstw;
✅Premie dla młodych rolników;
✅Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;
 

Szkolenie będzie transmitowane na żywo wraz z możliwością prowadzenia czatu oraz udzielania odpowiedzi na zdawane pytania przez ekspertów ARiMR i Wody Polskie.
Link aktywacyjny DO SZKOLENIA:
https://zoom.us/meeting/register/tJ0kf-qurzgoH9Mpyei_YgbQCEzihmsYBdgP

Po naciśnięciu linku do szkolenia bądź skopiowaniu go do dowolnej przeglądarki uczestnik zostanie przekierowany do szkolenia w aplikacji ZOOM, które będzie aktywne dopiero w dniu szkolenia.
W webinarze mogą wziąć udział:
- osoby, które już posiadają konto w aplikacji ZOOM
- osoby, które nie posiadają konta i nie chcą go utworzyć

Projekt realizowany jest we współpracy ARiMR i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Został objęty patronatem instytucji zarządzających: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przez Wody Polskie i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Spotkania on-line, z uwagi na zakres terytorialny, możliwości techniczne oraz liczbę uczestników zostały podzielone i zaplanowane w kilku etapach, dedykowane dla poszczególnych oddziałów regionalnych.

Szkolenie będzie prowadzone przy udziale prezesa ARiMR oraz dyrektorów departamentów merytorycznych Centrali, przy ścisłej współpracy z dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz w obecności współorganizatorów.

Wpisany przez: Mariusz Gralak