herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

3 lipca minister Mariusz Kamiński ogłosił drugą turę "Bitwy o wozy". Tym razem wóz strażacki otrzyma gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. 
O nowe wozy nie będzie się mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Wpisany przez: Mariusz Gralak