herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 06 lutego 2016 r. w budynku Klubu "Florian"  przy ul Królewieckiej 3 w Krzywinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Porządek zebrania przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności jednostki OSP w okresie sprawozdawczym, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu jednostki OSP oraz wybory na następną kadencję Zarządu OSP Krzywin, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Gminnego OSP.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Andrzej Stachura, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Bronisław Tessar, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie mł. bryg. Andrzej Prokopski, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Widuchowej dh Michał Lidwin, Komendant Gminny OSP dh Wojciech Krosnowski  oraz Pani Krystyna Bartochowska długoletni współpracownik OSP w Krzywinie.

W zebraniu wzięlo udział ponad 40 z 54 czynnych członków OSP w Krzywinie, Po odczytaniu przez Prezesa OSP dh Jana Choncla sprawozdania z działalności jednostki przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu OSP za rok 2015 oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. W głosowaniu jawnym członkowie OSP jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.

Następnie wybrano komisję skrutacyjną i mandatową, które przeprowadziły wybory.

WYNIKI WYBORÓW

SKŁAD ZARZĄDU JEDNOSTKI OSP KRZYWIN

Prezes Zarządu – Mariusz Gralak
Wiceprezes – Radosław Wilk
Naczelnik – Adam Wypchło
Skarbnik – Małgorzata Kaźmierska
Sekretarz – Mateusz Mulewski

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ JEDNOSTKI OSP KRZYWIN

Przewodniczący – Robert Budkiewicz
Sekretarz – Michał Ciężki
Członek – Marian Myśków

DELEGACI NA ZJAZD GMINNY OSP

Mariusz Gralak
Adam Wilk
Henryk Pietrzak
Marek Boruta
Rafał Kowalski

PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU GMINNEGO OSP

Mariusz Gralak
Adam Wypchło
Marek Boruta

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

12 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE, MIEJSCU ORAZ PRZEDMIOCIE OBRAD XIII SESJI RADY GMINY WIDUCHOWA VIII KADENCJI

12 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY WIDUCHOWA

10 grudnia

TRWA GLOSOWANIE NA INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ W PROGRAMIE SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.