herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 06 lutego 2016 r. w budynku Klubu "Florian"  przy ul Królewieckiej 3 w Krzywinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Porządek zebrania przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności jednostki OSP w okresie sprawozdawczym, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu jednostki OSP oraz wybory na następną kadencję Zarządu OSP Krzywin, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Gminnego OSP.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Andrzej Stachura, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Bronisław Tessar, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie mł. bryg. Andrzej Prokopski, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Widuchowej dh Michał Lidwin, Komendant Gminny OSP dh Wojciech Krosnowski  oraz Pani Krystyna Bartochowska długoletni współpracownik OSP w Krzywinie.

W zebraniu wzięlo udział ponad 40 z 54 czynnych członków OSP w Krzywinie, Po odczytaniu przez Prezesa OSP dh Jana Choncla sprawozdania z działalności jednostki przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu OSP za rok 2015 oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. W głosowaniu jawnym członkowie OSP jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.

Następnie wybrano komisję skrutacyjną i mandatową, które przeprowadziły wybory.

WYNIKI WYBORÓW

SKŁAD ZARZĄDU JEDNOSTKI OSP KRZYWIN

Prezes Zarządu – Mariusz Gralak
Wiceprezes – Radosław Wilk
Naczelnik – Adam Wypchło
Skarbnik – Małgorzata Kaźmierska
Sekretarz – Mateusz Mulewski

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ JEDNOSTKI OSP KRZYWIN

Przewodniczący – Robert Budkiewicz
Sekretarz – Michał Ciężki
Członek – Marian Myśków

DELEGACI NA ZJAZD GMINNY OSP

Mariusz Gralak
Adam Wilk
Henryk Pietrzak
Marek Boruta
Rafał Kowalski

PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU GMINNEGO OSP

Mariusz Gralak
Adam Wypchło
Marek Boruta

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

13 sierpnia

SZKOLENIA DOTYCZĄCE E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ ORAZ INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

06 sierpnia

ZAPYTANIE O CENĘ W RAMACH SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

25 lipca

PODPISANIE UMOWY NA ZADANIE PN. „POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KOMPLEKSACH SPORTOWYCH W GMINIE WIDUCHOWA”.

25 lipca

PAWEŁ WRÓBEL NOWYM DYREKTOREM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ

24 lipca

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM "POWIAT GRYFIŃSKI W OBIEKTYWIE"

24 lipca

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROGRAMIE "DOBRY START" DLA UCZNIA

15 lipca

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU FILIA W CHOJNIE

12 lipca

OBWIESZCZENIE O OBSADZENIU MANDATÓW W RADZIE POWIATOWEJ ZACHORNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ POWIATU GRYFINO

02 lipca

GMINA WIDUCHOWA LAUREATEM KONKURSU "GRANTY SOŁECKIE 2019"

28 czerwca

DO 15 LIPCA MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O USUNIĘCIE AZBESTU - JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO 100 % KOSZTÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

26 czerwca

PODZIĘKOWANIE WÓJT ANNY KUSY - KŁOS

25 czerwca

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POŁUDNIOWA BRAMA MIĘDZYODRZA - ODRA NA FOTOGRAFIACH”

19 czerwca

WAŻNY KOMUNIKAT - CZASOWE ZAMKNIĘCIE DROGI 122 NA ODCINKU KRZYWIN - KŁODOWO

10 czerwca

WÓJT GMINY WIDUCHOWA OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY