herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

17 lip
2016

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD, BALKON, TARAS

Uwaga ! Rozpoczynamy Konkurs z nagrodami na najpiękniejszy ogród, balkon lub taras na terenie gminy Widuchowa. Do konkursu zapraszamy mieszkańców gminy Widuchowa. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do konkursu swojego ogrodu, balkonu lub tarasu oraz udostępnienie zdjęcia lub filmu, które opublikujemy na stronie gminy i na Facebooku. Zwycięzców wybiorą internauci. Zgłoszenia przyjmujemy od  18 lipca do 16 sierpnia 2016 r. do godz 15.15Głosowanie od 17 sierpnia (szczegóły w Regulaminie konkursu). Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi  podczas Gminnych Dożynek.

Sponsorem atrakcyjnych nagród jest grupa Polskie Składy Budowlane i sklep "MRÓWKA" w Gryfinie.

czytaj więcej


20 lip
2016

I ZACHODNIOPOMORSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ NIEMATERIALNĄ - "HISTORIA W SERCU UKRYTA"

W maju i czerwcu b.r. mieszkańcy gminy Widuchowa uczestniczyli w projekcie pn. "Historia w sercu ukryta" dzięki umowie partnerskiej, podpisanej w imieniu Gminy Widuchowa przez Panią Wójt Annę Kusy-Kłos. Organizatorem Projektu jest  Spółdzielnia Socjalna Pod Kasztanami z Rzepnowa, pomysłodawcą prof. B. Matławski, a partnerami gminy Pyrzyce, Gryfino, Banie i Widuchowa. Projekt sfinansowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z naszej gminy w projekcie udział wzięli: zespół ludowy "Macierzanka" z Pacholąt oraz  byli kresowiacy- Maria Burchot, Jerzy Wójtowicz i Jan Stanisławczyk, którzy wystąpili w filmie dzieląc się wspomnieniami z pierwszych powojennych lat na ziemiach odzyskanych.

czytaj więcej


20 lip
2016

OBWIESZCZENIE ZZMIUW W SZCZECINIE O UDOSTĘPNIENIU DO WGLĄDU PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (ZZMiUW) udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Podkomponentu 1A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego, Kontrakt 1A.1 – Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

czytaj więcej